English
Haberler - Hekim Yasal Hakları
Bu konuyla ilgili Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinde iki hüküm bulunmaktadır. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 18. maddesinde,“Tabip ve diş tabibi, acil yardım, resmi veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı redde