English
Haberler - Teknoloji
Almanya’da 2002 yılında geliştirilen bir membran ventilatörüdür. Amaç potansiyel olarak mekanik ventilatöre bağlı akciğer hasarının önlenerek, bununla ilişkili sekonder uzak organ yetmezliğinin önüne geçilmesidir. Novalung® interventional Lung Ass
Ekstrakorporal membran oksijenasyonu (extracorporeal membrane oxygenation) bir başka deyiş ile Ekstrakorporeal yaşam destek sistemi kanın vücuttan alınarak bir pompa (sentrifugal veya roller) yardımıyla oksijenatörden geçirilerek hastaya verilmesine dayanır. İlk ekstrakorperea
Tevfik Kaplan ( Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD, Ankara ) Solunum yetmezliği veya respiratuar yetmezlik solunum sisteminin gaz değişiminde yetersiz kalması durumudur. Bunun sonucu olarak arteriyel oksijen ve/veya karbon dioksit seviyesi normal aralıklarda korunam
İlk olarak 1985 yılında bir beyin biyopsis sırasında BT eşliğinde PUMA 650 isimli bir robot kullanılmıştır. 1988 yılında ise prostat cerrahisi için PROBOT ve 1992 yılında total kalça artroplasti cerrahisinde ROBODOC isimli robotlar kullanılmıştır. 1994 yılında ZEUS ve 2000 yılında Da Vi