English
Steritalc

Steritalc

İlgililerin dikkatine önemle arz ederiz.

Her talk;  STERITALC®  değildir.

Ülkemizde “plevral talk” olduğunu iddia eden taklit talklar, insan sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Bu tür ürünlerin sadece şişeleme yaparak yalnızca Türkiye pazarında görülmesi, Avrupa ülkelerinde bu ürünlere rastlanmaması, hekimlerin defalarca klinik veri, takip araştırmaları istemelerine rağmen söz konusu taklit talklara ait aylardır hiçbir bilimsel cevap alınamaması da taklit talklar hakkındaki kuşkuları daha da artırmaktadır.

İngiltere Sağlık Bakanlığı 2007’de EL(07) A15 numaralı DRUG ALERT duyurusu ile Steritalc® ile yapılmış bilimsel çalışmaları referans vererek doğru ve uygun kimyasal ploredezi ajanı kullanmanın hayati önemini vurgulamıştır.

Ülkemizde ise orijinal Steritalc® başarısının üzerinden hastanelere taklit talk tavsiye edildiği bilgileri şirketimize ulaşmaktadır.

Steritalc® yüksek miktarlardaki üretiminde Almanya’dan Japonya’ya aynı partikül yapısını ve kimyasal özelliklerini koruyabilmektedir.

Doktorlarımıza, hastane satın alma yetkililerine, yerel medikal firmalara ve konuyla ilgilenen tüm yetkililere bir kere daha önemle hatırlatmak isteriz ki;

Hangi tür pudradan üretildiği belli olmayan, yüksek miktarlarda üretim yapılması durumunda partikül büyüklüğünün aynı standart ve kalitede kalacağı şüpheli, hakkında hiçbir klinik çalışma yapılmadan şişelenip piyasaya sürülen, ne Avrupa’da ne de ülkemizde kabul görmemiş taklit bir talkın insan üzerinde kimyasal ploredezi yapmak amacıyla kullanılmasıyla bir taraftan hastalar zarar görebilecek diğer taraftan bu ürünleri kullanan doktorlar ve satın alma kararını verenler hukuki sorumluluklarla karşılaşabileceklerdir.

Bu açıklamalar çerçevesinde ürün seçimi yapılırken, sağlık ve hukuki güvenliğin dikkate alınarak insan sağlığı açısından ülkemizde üzüntülü sonuçlar yaşanmadan, sorumluluk sahiplerinin bir an önce gerekli önlemleri alacağına inanıyoruz.

Bu konu ile ilgili, her türlü hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun dikkatine önemle arz ederiz.

BİOTEMA Tıbbı Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.